Správne konania

Ukončené správne konania

2-2022 44/2022 JAVYS 23.12.2021 11.04.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
Súbor-5
6-2022 78/2022 SE – Mochovce 28.12.2021 18.03.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
5-2022 41/2022 SE – J. Bohunice 23.12.2021 18.03.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
1000-2022 9/2022 SE – J. Bohunice 26.11.2021 22.03.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
966-2022 379/2021 JAVYS 20.07.2021 18.01.2022 Súbor-1
Súbor-2
994-2022 29/2022 SE – Mochovce 24.11.2021 16.02.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
Súbor-5
Súbor-6
1059-2022 11/2022 JAVYS 09.12.2021 10.02.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
996-2022 83/2022 SE – Mochovce 24.11.2021 12.04.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
Súbor-5
Súbor-6
Súbor-7
1077-2022 66/2022 SE – Mochovce 14.12.2021 30.03.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
989-2022 63/2022 SE – Mochovce 22.11.2021 29.03.2022 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
Súbor-4
Súbor-5

Aktualizácia: 13.11.2023