Úradná tabuľa ÚJD SR

2420-2022

č. konania: 2420-2022

č. rozhodnutia: 183/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 01.06.2022

dátum ukončenia konania: 12.07.2022

dátum aktualizácie: 15.07.2022

Prílohy:

2420-2022_SpravneKonanie_2420-2022_SPK 2420-2022 formulár 02.pdf
2420-2022_SPK 2420-2022_ziadost AN.pdf
2420-2022_Rozhodnutie_183_2022_R183_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023