Úradná tabuľa ÚJD SR

2504-2022

č. konania: 2504-2022

č. rozhodnutia: 237/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 08.06.2022

dátum ukončenia konania: 07.09.2022

dátum aktualizácie: 23.09.2022

Prílohy:

2504-2022_SpravneKonanie_2504-2022_FoZ SpK_01_2504_2022_SE.pdf
2504-2022_Žiadosť_SE_2504_2022.pdf
2504-2022_Rozhodnutie_237_2022_Rozhodnutie_6235_237_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023