Úradná tabuľa ÚJD SR

2739-2022

č. konania: 2739-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.07.2022

dátum aktualizácie: 13.07.2022

Prílohy:

2739-2022_SpravneKonanie_2739-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2739-2022 r.00 .pdf
2739-2022_SE_2022_023081 UJD 11.07.2022.pdf

Aktualizácia: 27.07.2022