Úradná tabuľa ÚJD SR

2696-2022

č. konania: 2696-2022

č. rozhodnutia: 197/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.07.2022

dátum ukončenia konania: 10.08.2022

dátum aktualizácie: 16.08.2022

Prílohy:

2696-2022_SpravneKonanie_2696-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2696-2022 r.02 .pdf
2696-2022_Anonymizovaná SE_2022_023070 UJD 30.06.2022.pdf
2696-2022_Rozhodnutie_197_2022_Rozhodnutie_197_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023