Úradná tabuľa ÚJD SR

2323-2022

č. konania: 2323-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.05.2022

dátum aktualizácie: 20.06.2022

Prílohy:

2323-2022_SpravneKonanie_2323-2022_Zverejňovanie začiatku SpK č. UJD SR 2323-2022.pdf
2323-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf

Aktualizácia: 20.06.2022