Úradná tabuľa ÚJD SR

2323-2022

č. konania: 2323-2022

č. rozhodnutia: 168/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.05.2022

dátum ukončenia konania: 08.07.2022

dátum aktualizácie: 07.07.2022

Prílohy:

2323-2022_SpravneKonanie_2323-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 2323-2022rev02.pdf
2323-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf
2323-2022_Rozhodnutie_168_2022_Anonymizované R_168_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023