Úradná tabuľa ÚJD SR

2289-2022

č. konania: 2289-2022

č. rozhodnutia: 194/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.05.2022

dátum ukončenia konania: 28.07.2022

dátum aktualizácie: 04.08.2022

Prílohy:

2289-2022_SpravneKonanie_2289-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2289-2022 rev 02.pdf
2289-2022_SE_2022_020669 UJD 10.06.2022-anonymizovaná.pdf
2289-2022_SE_2022_016104 UJD 16.05.2022-anonymizovaná.pdf
2289-2022_Rozhodnutie_194_2022_R194_2022_GrOt_eR.002.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023