Úradná tabuľa ÚJD SR

2289-2022

č. konania: 2289-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 18.05.2022

dátum aktualizácie: 15.06.2022

Prílohy:

2289-2022_SpravneKonanie_2289-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2289-2022 rev 01.pdf
2289-2022_SE_2022_020669 UJD 10.06.2022-anonymizovaná.pdf
2289-2022_SE_2022_016104 UJD 16.05.2022-anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 15.06.2022