Úradná tabuľa ÚJD SR

2282-2022

č. konania: 2282-2022

č. rozhodnutia: 203/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.05.2022

dátum ukončenia konania: 09.08.2022

dátum aktualizácie: 31.08.2022

Prílohy:

2282-2022_SpravneKonanie_2282-2022_Formulár o zverejnení SpK 2282 ver.03.pdf
2282-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_017771_Ga.pdf
2282-2022_Rozhodnutie_203_2022_UJD SR 2282-2022_Rozhodnutie č. 203_2022_EMO 1,2.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023