Úradná tabuľa ÚJD SR

2282-2022

č. konania: 2282-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.05.2022

dátum aktualizácie: 31.05.2022

Prílohy:

2282-2022_SpravneKonanie_2282-2022_Formulár o zverejnení SpK 2282 ver.00.pdf
2282-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_017771_Ga.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022