Úradná tabuľa ÚJD SR

2699-2022

č. konania: 2699-2022

č. rozhodnutia: 196/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 06.07.2022

dátum ukončenia konania: 12.08.2022

dátum aktualizácie: 17.08.2022

Prílohy:

2699-2022_SpravneKonanie_2699-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2699-2022 r.02 .pdf
2699-2022_Anonymizovaná.pdf
2699-2022_Rozhodnutie_196_2022_Rozhodnutie_196_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023