Pracovná skupina MAAE opäť potvrdzuje, že vypúšťanie vody z JE Fukušima spĺňa medzinárodné bezpečnostné štandardy

Japonské vypúšťanie upravenej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima Daiichi (JE Fukušima) do mora je v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami, uzavrela pracovná skupina Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) monitorujúca vypúšťanie vo svojej prvej úplnej správe od začiatku vypúšťania vody minulý rok. Táto správa, zverejnená 30. 1. 2024, sumarizuje výsledky misie MAAE, ktorá sa […]

Informácia o udalosti na 3. bloku JE Mochovce

Dňa 26.01.2024 o 4:15 hod. došlo z dôvodu poruchy na rozvodni Veľký Ďur a následného zapôsobenia elektrických ochrán k odpojeniu 400 kV liniek od siete. Na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce podľa projektových očakávaní nastal hromadný automatický záskok rezervy a blok prešiel úspešne na rezervné napájanie. Výkon bloku bol limitačným systémom znížený a stabilizovaný na […]

Misia OSART v Jaslovských Bohuniciach

Misiu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) zameranú na posúdenie na prevádzkovej bezpečnosti jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach pozvala Slovenská republika na žiadosť prevádzkovateľa – Slovenských elektrární, a.s. (SE). Úvodné otváracie stretnutie sa uskutočnilo 7. 11. 2023 za účasti medzinárodného tímu expertov, zástupcov MAAE, SE a Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR). Misia […]

Generálny riaditeľ MAAE na návšteve Slovenska

Dnes (6.11.2023) sa uskutočnila prvá oficiálna návšteva generálneho riaditeľa (GR) Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) R. M. Grossiho. GR Grossi pobyt na Slovensku zahájil návštevou Jadrovej elektrárne (JE) Mochovce, kde sa stretol s generálnym riaditeľom Slovenských elektrární B. Strýčkom, s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva SR D. Sakovou a predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR […]

Zemetrasenie na východe Slovenska neohrozilo prevádzku jadrových elektrární na Slovensku

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky pozorne sleduje situáciu v súvislosti s nedávnou seizmickou udalosťou na východe Slovenska. Potenciálne vonkajšie ohrozenia jadrových zariadení ako napr. záplavy, seizmické udalosti, vietor sa pravidelne posudzujú v 10 ročných intervaloch v rámci povinných periodických hodnotení jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na Slovensku. Tieto hodnotenia boli vykonané naposledy v roku 2016 pre lokalitu Jaslovské […]

Vo Viedni prebieha 67. Generálna konferencia MAAE

V dňoch 25. – 29. septembra 2023 prebieha vo Viedni 67. zasadnutie Generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (GK MAAE). Delegáciu SR vedie predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) M. Žiaková a tvoria ju zástupcovia ÚJD SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva zdravotníctva SR – Úradu […]

Vyhlásenie k vypúšťaniu kontaminovanej vody z JE Fukušima

Vyhlásenie Rafaela Grossiho, generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (GR MAAE), z 22. augusta 2023 reaguje na informáciu japonskej vlády, ktorá vyzvala spoločnosť TEPCO, prevádzkovateľa havarovanej jadrovej elektrárne Fukušima, urýchliť proces príprav na vypúšťanie vyčistenej kontaminovanej vody do mora v súlade s implementačným plánom schváleným japonským úradom jadrového dozoru. Voda je aktuálne skladovaná v […]

Aktuálne informácie o situácii na Záporožskej JE

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine prostredníctvom: informácií z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) správ poskytovaných ukrajinským jadrovým dozorom (SNRIU) skupiny ENSREG, v rámci ktorej je ÚJD SR v úzkom kontakte s partnerskými dozormi EÚ ostatných medzinárodných organizácií Na základe dostupných a overených informácií môžeme skonštatovať, že situácia […]

Bilaterálne stretnutie SR-AT k spoločným otázkam jadrovej bezpečnosti v Sankt Pöltene

V dňoch 28. a 29. júna sa v dolnorakúskom St. Pöltene uskutočnilo 30. bilaterálne stretnutie delegácií Slovenskej a Rakúskej republiky k otázkam spoločného záujmu týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Ide o formát pravidelných bilaterálnych stretnutí organizovaných raz ročne, ktoré vychádza z medzivládnej dohody SR-AT v danej oblasti. Partneri sa navzájom informovali o aktuálnom […]

Kvadrilaterálne stretnutie jadrových dozorných orgánov v Oponiciach

V dňoch 14. a 15. júna 2023 sa v Oponiciach uskutočnilo pravidelné každoročné kvadrilaterálne stretnutie jadrových dozorov SR, CZ, HU a SI. V súlade s rotačným princípom stretnutie hosťovala SR strana na pozvanie ÚJD SR. Partneri sa v rámci 2-dňovej diskusie venovali aktuálnym témam v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti, dozorných aktivít a činností spadajúcich do ich gescie, vrátane výmeny informácií v otázkach spoločného […]