Aktuality

Bilaterálne stretnutie Slovenska a Rakúska vo Voderadoch k jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrane

V dňoch 17. a 18. júna 2024 sa vo Voderadoch uskutočnilo 31. bilaterálne stretnutie delegácií Slovenskej a Rakúskej republiky k otázkam spoločného záujmu týkajúceho sa jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany. Ide o formát pravidelných bilaterálnych stretnutí organizovaných raz ročne, ktorý vychádza z medzivládnej dohody medzi SR a AT v danej oblasti.

Partneri sa navzájom informovali o aktuálnom vývoji v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany, aktivitách dozorných orgánov a ostatných relevantných inštitúcií, spúšťaní a prevádzke jadrových zariadení, zmenách v legislatíve, ako aj vývoji v oblasti radiačného monitoringu v oboch štátoch. Prerokované témy taktiež zahŕňali oblasť havarijnej pripravenosti, vyraďovania jadrových zariadení a problematiku nového jadrového zdroja v SR.

Bilaterálne stretnutie Slovenska a Rakúska

Delegácia SR, ktorú viedla predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) Marta Žiaková, bola zložená so zástupcov ÚJD SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Národného jadrového fondu, Slovenských elektrární, a. s., Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. a Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, a. s.

Bilaterálne stretnutie sa nieslo tradične v priateľskej atmosfére a všetky otázky, prevažne z rakúskej strany týkajúce sa detailov slovenského jadrového programu, boli zodpovedané prítomnými účastníkmi.

Aktualizácia: 18.06.2024