Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
18.06.2024 21.06.2024 Interregional Workshop on Experimental Testing and Validation for Design and Safety Analysis Computer Codes for Small Modular Reactor (SMRs) – predĺženie termínu na prihlasovanie Vienna, Austria 01.03.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
15.04.2024 25.04.2024 International Training Course on Nuclear Material Accounting and Control for Practitioners Seibersdorf, Austria 01.03.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
20.05.2024 24.05.2024 Enhancing Capacity for the Subsequent Operation of Nuclear Power Plants Beyond their Existing Long-Term Operation Programmes_3rd Equipment Qualification in Nuclear Installations International Meeting Czech Republic, UJZ Rez 05.03.2024 Súbor-1
Súbor-2
21.10.2024 25.10.2024 Technical Meeting on the New Training and Learning Methods to Ensure Competent and Qualified Personnel Vienna, Austria 23.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
26.08.2024 30.08.2024 Technical Meeting on International Experiences in the Conditioning of Category 3–5 Disused Sealed Radioactive Sources Vienna, Austria 22.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
12.08.2024 16.08.2024 Training Course_International Radiological Protection School (IRPS) Stockholm, Sweden 15.04.2024 Súbor-1
05.08.2024 09.08.2024 Technical Meeting on Processing Technologies for Irradiated Graphite Waste Vienna, Austria 06.05.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
30.05.2024 02.06.2024 11th Balkan Congress of Nuclear Medicine within the framework of the IAEA technical cooperation project “Enhancing and Harmonizing Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging Capabilities” Skopje, North Macedonia 06.03.2024 Súbor-1
Súbor-2
06.05.2024 10.05.2024 Twelfth Meeting of the Working Group on Radioactive Material Security Vienna, Austria 23.02.2024 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
01.05.2024 01.05.2024 EANM / ESMIT ONLINE Courses in 2024_“Enhancing and Harmonizing Nuclear Medicine and Diagnostic Imaging Capabilities”_ (Self-paced on-demand course Online)-MSK Diagnostics and Tracers: What’s New? ONLINE 22.04.2024 Súbor-1
Súbor-2

Aktualizácia: 19.04.2024