Prihlasovanie na medzinárodné akcie

Návod na prihlásenie sa na zahraničnú akciu

  • zo zoznamu medzinárodných akcií si vyberte akciu, o ktorú máte záujem
  • skontrolujte si, či ide o akciu, na ktorú potrebujete nomináciu ÚJD SR
  • na príslušnú akciu sa môžete prihlásiť elektronicky (elektronická prihláška musí byť potvrdená oficiálnym nominačným listom)
  • nominačný list podpísaný vaším nadriadeným spolu s nominačným formulárom (ak je v popise akcie) zašlite na adresu Úrad jadrového dozoru SR, Bajkalská 27, P.O. Box 24, 820 07 Bratislava
Pokiaľ ide o akciu, kde nie je potrebná nominácia ÚJD SR, spojte sa priamo s usporiadateľom. Tieto akcie zaraďujeme len pre informáciu.
17.10.2023 19.10.2023 Regional Meeting on Modelling Approaches for National Energy and Climate Plans Prague, Czech Republic 14.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
23.10.2023 27.10.2023 Training Workshop on Synchrotron Technologies and Techniques and their Applications Trieste, Italy 14.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
04.12.2023 08.12.2023 TM on Good Practices and Challenges in Establishing, Implementing and Maintaining a Nuclear Material Accounting and Control Programme for Nuclear Security Purposes at Nuclear Facilities Vienna, Austria 15.08.2023 Súbor-1
Súbor-2
09.10.2023 13.10.2023 TM of the International Low Level Waste Disposal Network (DISPONET) on Recent Experiences, Good Practices and Lessons Learned in the Disposal of Low Level Waste Manchester, UK 20.06.2023 Súbor-1
Súbor-2
09.10.2023 10.10.2023 International Workshop for Integrated Regulatory Review Service Team Leaders Vienna, Austria 31.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
13.10.2023 13.10.2023 Regional Workshop on Lessons Learned from Integrated Regulatory Review Service Missions Conducted in European Union Member States Vienna, Austria 31.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
10.10.2023 13.10.2023 Interregional Workshop on Emergency Preparedness and Response for Small Modular Reactors Daejeon, Republic of Korea 03.07.2023 Súbor-1
Súbor-2
Súbor-3
01.09.2023 02.02.2024 Inholland Academy’s VMAT Treatment Planning Course Virtual Event 22.06.2023 Súbor-1
Súbor-2
06.11.2023 09.11.2023 7th International Symposium on the System of Radiological Protection Tokio, Japan Súbor-1
Súbor-2
15.10.2023 20.10.2023 International IFAMP Training School: ‘Tomorrow’s (MM) Imaging Skopje, North Macedonia 03.07.2023 Súbor-1
Súbor-2

Aktualizácia: 20.09.2023