Medzinárodné Akcie

Train the Trainers Course on Contingency Response Planning for Facilities Using or Storing Nuclear Material

Názov akcie: Train the Trainers Course on Contingency Response Planning for Facilities Using or Storing Nuclear Material

Dátum konania od: 30.09.2024

Dátum konania do: 04.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 05.07.2024

Miesto konania: Seibersdorf, Austria

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Train the Trainers Course on Contingency Response Planning for Facilities Using or Storing Nuclear Material

Prílohy:

MA-0150-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0150-2024_24-02040E_Encl.pdf
MA-0150-2024_24-02040E_NV.pdf

Aktualizácia: 23.05.2024