Medzinárodné Akcie

Interregional Training Course on Procurement and Supply Chain Management of Nuclear Power Plants

Názov akcie: Interregional Training Course on Procurement and Supply Chain Management of Nuclear Power Plants

Dátum konania od: 14.10.2024

Dátum konania do: 18.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 24.05.2024

Miesto konania: Ulsan and Changwon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Training Course on Procurement and Supply Chain Management of Nuclear Power Plants

Prílohy:

MA-0118-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0118-2024_Invitation Letter to AEBs - INT2024-EVT2401701.pdf
MA-0118-2024_Information Sheet -TN-INT2024-2401701 (Supply Chain Mgt in ROK 14-18 OCT 2024).pdf

Aktualizácia: 22.04.2024