Medzinárodné Akcie

Technical Meeting on Probabilistic Safety Assessment for Non-Reactor Nuclear Facilities

Názov akcie: Technical Meeting on Probabilistic Safety Assessment for Non-Reactor Nuclear Facilities

Dátum konania od: 09.09.2024

Dátum konania do: 13.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 07.06.2024

Miesto konania: Amsterdam, Kingdom of the Netherlands

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním na Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE) vo Viedni. Po odoslaní nominácie na MAAE bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: Technical Meeting on Probabilistic Safety Assessment for Non-Reactor Nuclear Facilities

Prílohy:

MA-0154-2024_NV.pdf
MA-0154-2024_Information sheet_TM on NRF PSA.pdf

Aktualizácia: 27.05.2024