Medzinárodné Akcie

Technical Meeting of the Network on Environmental Management and Remediation’s Project on Naturally Occurring Radioactive Material

Názov akcie: Technical Meeting of the Network on Environmental Management and Remediation’s Project on Naturally Occurring Radioactive Material

Dátum konania od: 23.09.2024

Dátum konania do: 27.09.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 02.08.2024

Miesto konania: Online

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Technical Meeting of the Network on Environmental Management and Remediation’s Project on Naturally Occurring Radioactive Material

Prílohy:

MA-0151-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0151-2024_24-01958E_Encl.pdf
MA-0151-2024_24-01958E_NV.pdf

Aktualizácia: 23.05.2024