Medzinárodné Akcie

36th KINAC/INSA International Training Course_Nuclear Nonproliferation and Security for the Next Generation of Practitioners

Názov akcie: 36th KINAC/INSA International Training Course_Nuclear Nonproliferation and Security for the Next Generation of Practitioners

Dátum konania od: 04.11.2024

Dátum konania do: 08.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 20.09.2024

Miesto konania: Daejeon, Republic of Korea

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Žiadosť o nomináciu na zvolenú akciu je potrebné zaslať na Úrad jadrového dozoru SR podpísaným oficiálnym listom inštitúcie. Zaslaním žiadosti o nomináciu spolu s vyplneným nominačným formulárom na predmetnú akciu účastník súhlasí so spracovaním týchto údajov a s ich zaslaním organizátorovi akcie. Po odoslaní nominácie bude tento formulár skartovaný.

Subjekt: 36th KINAC/INSA International Training Course_Nuclear Nonproliferation and Security for the Next Generation of Practitioners

Prílohy:

MA-0153-2024_36th KINAC_INSA International Training Course.pdf

Aktualizácia: 23.05.2024