Medzinárodné Akcie

Europe Regional Training Course on the New Regulatory Authority Information System (RAIS+)

Názov akcie: Europe Regional Training Course on the New Regulatory Authority Information System (RAIS+)

Dátum konania od: 30.09.2024

Dátum konania do: 04.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.07.2024

Miesto konania: Athens, Greece

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Europe Regional Training Course on the New Regulatory Authority Information System (RAIS+)

Prílohy:

MA-0155-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0155-2024_24-02088E_Encl.pdf
MA-0155-2024_24-02088E_NV.pdf

Aktualizácia: 29.05.2024