Medzinárodné Akcie

Interregional Workshop on Safety, Security and Safeguards by Design in Small Modular Reactors

Názov akcie: Interregional Workshop on Safety, Security and Safeguards by Design in Small Modular Reactors

Dátum konania od: 04.11.2024

Dátum konania do: 08.11.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 15.05.2024

Miesto konania: Oak Ridge, TN, United States of America

Nominácia ÚJD SR: Áno

Poznámka: Prihlášky zasielajte prostredníctvom Intouch plus systém. K elektronickej prihláške prostredníctvom systému InTouch plus je potrebné dodať oficiálny nominačný list vysielajúcej inštitúcie na adresu Úradu jadrového dozoru SR alebo emailom na: lucia.praznakova@ujd.gov.sk.

Subjekt: Interregional Workshop on Safety, Security and Safeguards by Design in Small Modular Reactors

Prílohy:

MA-0016-2024_Using-InTouch-Plus.pdf
MA-0016-2024_ME-INT2023-2306208 Information Sheet ORNL 4-8 November.pdf
MA-0016-2024_ME-INT2023-2306208 Invitation Letter NLOs.pdf

Aktualizácia: 02.02.2024