Medzinárodné Akcie

Nuclear Risk Communication Training Course (RCTC) – 2024 Edition

Názov akcie: Nuclear Risk Communication Training Course (RCTC) – 2024 Edition

Dátum konania od: 28.10.2024

Dátum konania do: 31.10.2024

Uzávierka ÚJD SR do: 23.08.2024

Miesto konania: Ottawa, Canada

Poznámka: Individuálne prihlasovanie.

Subjekt: Nuclear Risk Communication Training Course (RCTC) - 2024 Edition

Prílohy:

MA-0157-2024_Nuclear Risk Communication Training Course.pdf

Aktualizácia: 31.05.2024