Ochranné opatrenia obyvateľstva

Základným predpokladom včasného zavedenia opatrení na ochranu obyvateľstva je rýchly prienik informácií o vzniku udalosti k orgánom zodpovedným za nariadenie a zavedenie ochranných opatrení. V prípade udalostí na jadrových zariadeniach, alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov vydáva havarijný štáb Úradu jadrového dozoru na základe výstupov práce svojho Centra havarijnej odozvy odporúčania na zavedenie ochranných opatrení pre obyvateľstvo. V tejto časti sú uvedené definície ochranných opatrení, rovnako ako informáciu o konkrétnych opatreniach, ktoré boli nariadené, prijaté, prípadne odvolané.

Aktualizácia: 19.09.2023