Pripojenie 3. bloku JE Mochovce do siete

Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková sa v piatok 3. februára 2023 pre RTVS vyjadrila k aktuálnej situácii v súvislosti s energetickým spúšťaním 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. „Počas fázy energetického spúšťania po privedení pary na turbínu bol dňa 31. januára 2023 dosiahnutý výkon reaktora 20 %, kedy prebehlo fázovanie prvého turbogenerátora k energetickej sieti. Skúška […]

Záverečná správa z misie IRRS 2022

Slovenská republika obdržala koncom roka záverečnú správu z misie IRRS 2022. Misia IRRS predstavuje integrované preskúmanie dozorného rámca pre jadrovú a radiačnú bezpečnosť medzinárodným tímom expertov zastrešené zo strany Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Samotná misia sa konala v septembri 2022. Experti cez analýzu podkladov národnej legislatívy, cez rozhovory so zástupcami zapojených slovenských organizácií a […]

Stanovisko ENSREG k bezpečnosti ukrajinských jadrových elektrární

Dňa 24. 11. 2022 sa v Bruseli konalo 51. plenárne rokovanie ENSREG aj za účasti zástupcov ukrajinského štátneho jadrového dozoru s cieľom vyhodnotiť situáciu jadrovej bezpečnosti na ukrajinských jadrových zariadeniach po zámerných rozsiahlych útokoch Ruska na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Počas rokovania ENSREG posudzoval možné následky bombardovania Záporožskej jadrovej elektrárne v dňoch 19. a 20. 11. […]

Informácia o kontrole zvarových spojov na 3. a 4. bloku JE Mochovce

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) bol zástupcami spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. (SE, a. s.) informovaný, že pri vizuálnych kontrolách vnútorných povrchov potrubia na 4. bloku JE Mochovce sa zistilo, že povrch koreňa jedného obvodového zvarového spoja vykazuje známky povrchovej korózie. Následná analýza príčin vzniku korózie ukázala, že pre zváranie koreňovej vrstvy bol […]

Spolupráca ÚJD SR a STU v otázkach jadrovej bezpečnosti na Slovensku

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) bude spolupracovať s Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky (ÚJD SR) na riešeniach pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární na Slovensku. Zaviazali sa k tomu v Memorande, ktoré v pondelok 22. augusta 2022 podpísali rektor STU Oliver Moravčík a predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková. STU a ÚJD SR plánujú spolupracovať najmä vzájomnými konzultáciami, poskytovaním nezávislých expertíz, […]

Pravidelná výmena jódovej profylaxie pre obyvateľov v okolí J. Bohuníc a Mochoviec

V rámci súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (MV SR) a ostatnými zapojenými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy k zabezpečeniu informovanosti obyvateľstva zverejňuje Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky tlačovú správu MV SR. Výmena jódových profylaktík v mestách a obciach v okolí jadrových elektrární Jaslovské Bohunice (pre územie v okruhu s polomerom 21 km) a Mochovce (pre územie v okruhu s polomerom 20 […]

Návšteva rakúskych expertov JE Mochovce v rámci bilaterálnej spolupráce

Návšteva expertov rakúskej vlády na stavbe 3. bloku JE Mochovce v rámci bilaterálnej dohody o spolupráci v otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany, Bratislava/Mochovce, 31. marca 2022 Pokračujúc v transparentnom a otvorenom procese komunikácie otázok spojených s jadrovou bezpečnosťou a súvisiacich aktuálne predovšetkým s dostavbou 3. a 4. bloku JE Mochovce […]

Prevádzková udalosť bez bezpečnostného významu na JE V-2 Bohunice

V jadrovom zariadení V-2 Jaslovské Bohunice bolo dňa 17. 03. 2022 počas pochôdzkovej kontroly zistené poškodenie izolácie vrchnej časti zásobnej nádrže hydroxidu sodného (starší názov lúh sodný) v objekte Chemická úpravovňa vody. V dôsledku poškodenia izolácie nádrže bol zaznamenaný nevýznamný únik hydroxidu sodného do pracovného prostredia, k úniku do životného prostredia nedošlo, nikto zo zamestnancov […]

3. mimoriadne stretnutie ENSREG k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine

Dňa 10. marca 2022 sa v súvislosti s bezpečnosťou jadrových zariadení na Ukrajine vzhľadom k vojenskej agresii zo strany Ruska uskutočnilo tretie mimoriadne stretnutie skupiny ENSREG s účasťou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Združenia európskych národných jadrových dozorov (WENRA) a ukrajinského jadrového dozoru (SNRIU). Skupina ENSREG vyjadrila na svojom prvom mimoriadnom stretnutí a rovnako […]

Druhé mimoriadne stretnutie ENSREG k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine

Dňa 06.03.2022 sa uskutočnilo druhé mimoriadne stretnutie ENSREG prostredníctvom videokonferencie za účasti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Združenia európskych národných jadrových dozorov WENRA, Ukrajinského jadrového dozoru (SNRIU) a pozorovateľov zo Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Cieľom stretnutia bolo nadviazať na prvé mimoriadne stretnutie ENSREG z 27.02.2022 a tiež posúdiť situáciu v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou […]