Aktuality

3. mimoriadne stretnutie ENSREG k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine

Dňa 10. marca 2022 sa v súvislosti s bezpečnosťou jadrových zariadení na Ukrajine vzhľadom k vojenskej agresii zo strany Ruska uskutočnilo tretie mimoriadne stretnutie skupiny ENSREG s účasťou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Združenia európskych národných jadrových dozorov (WENRA) a ukrajinského jadrového dozoru (SNRIU). Skupina ENSREG vyjadrila na svojom prvom mimoriadnom stretnutí a rovnako aj na druhom mimoriadnom stretnutí obavy z rizík, ktoré pre lokalitu Černobyľ predstavuje agresia zo strany armády Ruskej federácie.

V lokalite Černobyľ bola dňa 9. marca 2022 ohlásená strata elektrickej energie, čo vyvolalo značné obavy. Takýto vývoj situácie je považovaný za narušenie jedného z hlavných pilierov bezpečnosti. Skupina zároveň ale súhlasí s vyhlásením MAAE, ktorá hovorí, že v súčasnosti neexistuje žiadny kritický vplyv na bezpečnosť.

Skupina ENSREG nalieha na okamžité obnovenie dodávok energie do uzavretej zóny Černobyľ a opakuje aj svoju naliehavú výzvu na okamžité obnovenie kontroly SNRIU nad všetkými jadrovými zariadeniami a jadrovými materiálmi. Dňa 9. marca 2022 bol zverejnený dokument WENRA a HERCA, ktorý skupina ENSREG berie na vedomie a víta záväzok oboch organizácií pokračovať v práci na hodnotení prípadných rizík.

Užitočné linky

Aktualizácia: 11.03.2022