Aktuality

Druhé mimoriadne stretnutie ENSREG k bezpečnosti jadrových zariadení na Ukrajine

Dňa 06.03.2022 sa uskutočnilo druhé mimoriadne stretnutie ENSREG prostredníctvom videokonferencie za účasti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Združenia európskych národných jadrových dozorov WENRA, Ukrajinského jadrového dozoru (SNRIU) a pozorovateľov zo Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Cieľom stretnutia bolo nadviazať na prvé mimoriadne stretnutie ENSREG z 27.02.2022 a tiež posúdiť situáciu v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou na Ukrajine v dôsledku pokračujúcej a neopodstatnenej vojenskej agresie Ruskej federácie proti Ukrajine.

Počas stretnutia boli zhodnotené dôsledky vojenského útoku na Záporožskú jadrovú elektráreň. ENSREG dôrazne odsudzuje útoky ruských síl na elektráreň zo 04.03.2022, ktoré sú absolútne neprijateľné vzhľadom na potencionálne vážne následky. Na základe správ MAAE bolo konštatované, že situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni, vrátane požiaru vo výcvikovom stredisku, je pod kontrolou, avšak je mimoriadne znepokojujúce, že v dôsledku vojenskej agresie boli hlásené škody na budove a na infraštruktúre prenosovej sústavy. Skupina ENSREG vyzýva na okamžité ukončenie vojenských operácií tak, aby bola zaistená bezpečná prevádzka zariadenia, bolo umožnené posúdiť vzniknuté škody a tiež, aby bola umožnená oprava zariadení.

Akýkoľvek ozbrojený útok na jadrové zariadenia, ktoré sú určené výlučne na mierové účely, a samotná hrozba proti nim predstavuje porušenie princípov Charty OSN, porušenie medzinárodného práva ako aj porušenie Štatútu MAAE. Skupina ENSREG plne podporuje iniciatívu generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho, ktorý vyzýva k dohode medzi Ukrajinou a Ruskom o zaistení bezpečnosti a ochrany jadrových zariadení na území Ukrajiny. Skupina je rovnako pripravená poskytnúť potrebnú pomoc akejkoľvek medzinárodnej misii, ktorá by viedla k dohode o bezpečnosti a ochrane jadrových elektrární. Dohoda musí zaručovať bezpečnosť pre zamestnancov prevádzkovateľa a pre ukrajinský dozorný orgán s možnosťou riadne vykonávať prácu a dozor.

ENSREG je čoraz viac znepokojený aj situáciou v uzavretej zóne Černobyľ, v ktorej:

  • pokračujú personálne obmedzenia pri výkone bežnej údržby a opráv zariadení, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti
  • pretrváva nemožnosť výmeny personálu prostredníctvom bežnej rotácie pracovných zmien, pričom súčasná zmena je na mieste už 11 dní a naznačuje značné humanitárne obmedzenia
  • nie je zabezpečená stabilita elektrických dodávok, pričom aktívna je len jedna prívodná línia do elektrárne (z troch dostupných) a zásoby nafty ako záložného pohonu postačujú len na 48 hodín
  • absentuje efektívna komunikácia medzi personálom zariadenia a ukrajinským jadrovým dozorom

V závere stretnutia skupina ENSREG zopakovala svoju výzvu adresovanú Ruskej federácii pre okamžité ukončenie nezákonných aktivít s cieľom obnoviť kontrolu SNRIU nad všetkými jadrovými zariadeniami v rámci medzinárodne uznávaných hraníc Ukrajiny v súlade s medzinárodne uznávanými bezpečnostnými normami a usmerneniami. ENSREG je okrem toho pripravený poskytnúť aktívnu podporu ukrajinskému dozornému orgánu SNRIU a vyjadruje vďaku všetkým jeho zamestnancom za ich pokračovanie v dozore a poskytovaní včasných správ o stave jadrovej bezpečnosti v krajine aj napriek ťažkým podmienkam spôsobených vojenskou inváziou Ruska.

Aktualizácia: 07.03.2022