Aktuality

Spustenie nového webového sídla

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky dňa 28.09.2021 spustil nové webové sídlo, ktoré po obsahovej a formálnej stránke spĺňa najnovšie platné požiadavky a štandardy pre informačné systémy štátnej správy.

Grafickým a intuitívnym dizajnom a prehľadnou formou poskytuje informácie pre širokú verejnosť. Webové sídlo zabezpečuje dostupnosť informácií aj pre znevýhodnených návštevníkov prostredníctvom optimalizácie tzv. BlindFriendly. Nové webové sídlo je zároveň responzívne na všetkých elektronických platformách.

V prípade, že budete mať na novom webovom sídle problém nájsť akékoľvek informácie, alebo máte pripomienky, doplnenia, požiadavky k informáciám, kontaktujte nás, prosím, priamo na info@ujd.gov.sk

Informácia pre účastníkov správneho konania ÚJD SR k uvádzaniu jadrovej elektrárne MO34 do prevádzky a záujemcov o priebeh tohto správneho konania:

Všetky informácie k predmetnému správnemu konaniu nájdete v časti Informovanie verejnosti – Informácie k MO34

Aktualizácia: 28.09.2021