Aktuality

Informácia o udalosti na 3. bloku JE Mochovce

Dňa 26.01.2024 o 4:15 hod. došlo z dôvodu poruchy na rozvodni Veľký Ďur a následného zapôsobenia elektrických ochrán k odpojeniu 400 kV liniek od siete. Na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce podľa projektových očakávaní nastal hromadný automatický záskok rezervy a blok prešiel úspešne na rezervné napájanie. Výkon bloku bol limitačným systémom znížený a stabilizovaný na úroveň 15 % nominálneho výkonu. Všetky systémy a automatiky zapracovali v súlade s projektom. Udalosťou nebola ohrozená jadrová bezpečnosť.

Po odstránení poruchy na 400 kV prechádza 3. blok do štandardného stavu napájania a postupne sa zvyšuje výkon. V priebehu dnešného dňa sa očakáva opätovné pripojenie do rozvodnej siete a pokračovanie v dodávkach elektrickej energie. Inšpektori ÚJD SR pozorne sledujú vývoj situácie.

Aktualizácia: 26.01.2024