Aktuality

Generálny riaditeľ MAAE na návšteve Slovenska

Dnes (6.11.2023) sa uskutočnila prvá oficiálna návšteva generálneho riaditeľa (GR) Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) R. M. Grossiho. GR Grossi pobyt na Slovensku zahájil návštevou Jadrovej elektrárne (JE) Mochovce, kde sa stretol s generálnym riaditeľom Slovenských elektrární B. Strýčkom, s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva SR D. Sakovou a predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR M. Žiakovou.

Marta Žiaková, predsedníčka ÚJD SR

Súčasťou návštevy bola aj prehliadka nedávno spusteného 3. bloku JE Mochovce. GR Grossi počas rokovania v Mochovciach vyzdvihol vysokú úroveň jadrovej bezpečnosti v SR ako dobrý príklad využitia jadra pri dosahovaní globálnych klimatických plánov a dekarbonizačných cieľov SR. V nadväznosti na návštevu Mochoviec sa v Bratislave GR Grossi stretne s prezidentkou SR a predsedom vlády SR. Kľúčovými témami dnešných rokovaní sú najmä témy týkajúce sa portfólia mierového využívania jadrovej energie, inovatívnych jadrových technológií a neenergetických aplikácií, jadrového priemyslu, významu jadra a jeho príspevku v boji proti klimatickým zmenám, ako aj využitia expertízy MAAE v podmienkach SR. Za SR bola tlmočená silná podpora mandátu MAAE, jej ťažiskovým aktivitám a vlajkovým iniciatívam s akcentom na jadrovo-bezpečnostnú situáciu na Ukrajine a aktuálne verifikačné otázky.

R. M. Grossi, generálny riaditeľ MAAE

Aktualizácia: 06.11.2023