Aktuality

Začala sa 65. generálna konferencia MAAE

V poradí 65. generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa koná vo Viedni od 20. do 24. septembra 2021 vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v hybridnom formáte – kombináciou fyzických rokovaní a online prenosov.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael M. Grossi v otváracom prejave vyzdvihol záväzky agentúry pokračovať vo verifikačných aktivitách s cieľom zabrániť akémukoľvek zneužitiu jadrových materiálov napriek výzvam, ktoré prináša pandémia COVID-19. Zdôraznil tiež dôležitosť práce agentúry zabezpečiť, aby jadrová energia bola neoddeliteľnou súčasťou riešenia klimatickej krízy.

Delegáciu Slovenskej republiky na generálnej konferencii MAAE vedie predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Marta Žiaková s podporou Radomíra Boháča – veľvyslanca a stáleho predstaviteľa SR pri OSN, OBSA a iných medzinárodných organizácií vo Viedni. V úvodnom prejave predsedníčka ÚJD SR vyzdvihla dôležitosť aktivít MAAE pri zabezpečovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti a jadrovej fyzickej bezpečnosti ako nevyhnutného predpokladu pre mierové využívanie jadrovej energie. Úloha MAAE je nezastupiteľná, predovšetkým pri príprave bezpečnostných štandardov a poskytovaní asistencie členským krajinám prostredníctvom partnerských previerok a poradných služieb. Predsedníčka ÚJD SR tiež vyzdvihla benefity, ktoré SR využíva účasťou v národných a regionálnych projektoch technickej spolupráce MAAE a vyjadrila plnú podporu Slovenskej republiky misii MAAE.

Aktualizácia: 27.09.2021