Začala sa 65. generálna konferencia MAAE

V poradí 65. generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa koná vo Viedni od 20. do 24. septembra 2021 vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v hybridnom formáte – kombináciou fyzických rokovaní a online prenosov. Generálny riaditeľ MAAE Rafael M. Grossi v otváracom prejave vyzdvihol záväzky agentúry pokračovať vo verifikačných aktivitách s cieľom zabrániť […]