Aktuality

Súhrnná publikácia o workshope k zodpovednosti za jadrové škody

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ako koordinátor spolupráce Slovenskej republiky s Agentúrou pre jadrovú energiu pri OECD (OECD/NEA) v rámci svojej činnosti v dňoch 18. – 20. 10. 2017 spoluorganizoval s OECD/NEA medzinárodný workshop k občianskoprávnej zodpovednosti za jadrové škody.

Workshop sa konal v Bratislave za účasti takmer 170 účastníkov z celého sveta. Sekretariát OECD/NEA v týchto dňoch publikoval ucelený zborník z tohto podujatia, v ktorom je možné nájsť všetky informácie vzťahujúce sa k tomuto workshopu ako sú program, tematické zameranie jednotlivých diskutovaných modulov, vyhodnotenie dotazníkov s odpoveďami jednotlivých zúčastnených krajín a výzvy do budúcnosti.

Workshop v roku 2017 bol v poradí už druhý s touto tematikou, ktorý sa po 12 rokoch usporiadal v Bratislave. Predošlý obdobný workshop za účasti cca 130 účastníkov sa konal v Bratislave v máji roku 2005.

Aktualizácia: 20.03.2024