Aktuality

Uvedenie publikácie OECD/NEA o rodovej rovnosti v jadrovom sektore

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zverejnila Agentúra pre jadrovú energiu pri OECD (OECD/NEA) správu Rodová rovnosť v jadrovom sektore, v ktorej prezentuje výsledky medzinárodných prieskumov týkajúcich sa rodovej rovnováhy v jadrovom sektore. Pracovná skupina NEA pre otázky rodovej rovnosti (GB TG – NEA Task Group on Improving Gender Balance in Nuclear Sector) na základe dát získaných od viac ako 8 000 žien pracujúcich v jadrovej oblasti v 32 krajinách sveta ako aj na základe dát o ľudských zdrojoch z 96 organizácií v 17 krajinách pripravila návrh komplexného politického rámca s odporúčaniami pre prax.

Uvedenie publikácie sa uskutočnilo počas webinára, kde lídri z jadrového sektora z celého sveta, vrátane vládnych inštitúcií, priemyslu a akademického prostredia, diskutovali o kľúčových poznatkoch zo správy a zdieľali ich praktické skúsenosti a apelovali na využitie návrhov zo správy v rámci medzinárodnej komunity. Webinár otvoril generálny riaditeľ NEA William D. Magwood IV. a ako kľúčový rečník a moderátorka panelovej diskusie vystúpila Dr. Fiona Raynment (UK), podpredsedníčka Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu OECD/NEA a predsedníčka GB TG.

Záznam z webinára bude v dohľadnej dobe zverejnený na webe OECD/NEA.

Aktualizácia: 13.03.2023