Úradná tabuľa ÚJD SR

841-2023

č. konania: 841-2023

č. rozhodnutia: 323/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.09.2022

dátum ukončenia konania: 21.12.2022

dátum aktualizácie: 22.12.2022

Prílohy:

841-2023_SpravneKonanie_841-2023_Formulár o zverejnení SpK 3341-2022 rev. 01 zo dňa 22.12.2022.pdf
841-2023_Ziadosť.pdf
841-2023_Rozhodnutie_323_2022_R323_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023