Úradná tabuľa ÚJD SR

1993-2024

č. konania: 1993-2024

č. rozhodnutia: 190/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 12.03.2024

dátum ukončenia konania: 30.05.2024

dátum aktualizácie: 06.06.2024

Prílohy:

1993-2024_SpravneKonanie_1993-2024_FoZ VV_SpK_03_1993_2024_SE.pdf
1993-2024_Žiadosť_SE_1993_2024.pdf
1993-2024_Rozhodnutie_190_2024_Rvv_190_2024_spk1993_2024_vyčiernené.pdf

Aktualizácia: 06.06.2024