Úradná tabuľa ÚJD SR

14-2024

č. konania: 14-2024

č. rozhodnutia: 53/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 02.01.2024

dátum ukončenia konania: 22.02.2024

dátum aktualizácie: 26.02.2024

Prílohy:

14-2024_SpravneKonanie_14-2024_Formulár o zverejnení SpK_14-2024_rev.03_26.2.2024_ukončenie konania.pdf
14-2024_Žiadosť_anonymizovaná.pdf
14-2024_Rozhodnutie_53_2024_Rozhodnutie_53_2024.pdf

Aktualizácia: 26.02.2024