Úradná tabuľa ÚJD SR

1206-2024

č. konania: 1206-2024

č. rozhodnutia: 81/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 20.11.2023

dátum ukončenia konania: 01.03.2024

dátum aktualizácie: 01.03.2024

Prílohy:

1206-2024_SpravneKonanie_1206-2024_Formulár o zverejnení SpK_1206-2024_rev.04_1.3.2024_ukončenie konania.pdf
1206-2024_Žiadosť o schválenie OZ 36-2023-RSE-60000, 12000_anonymizovaná.pdf
1206-2024_Rozhodnutie_81_2024_Rozhodnutie_81_2024.pdf

Aktualizácia: 01.03.2024