Úradná tabuľa ÚJD SR

1086-2022

č. konania: 1086-2022

č. rozhodnutia: 71/2022

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.01.2022

dátum ukončenia konania: 18.03.2022

dátum aktualizácie: 06.04.2022

Prílohy:

1086-2022_SpravneKonanie_1086-2022_FoZ SpK0_02_1086_2022_VUJE.pdf
1086-2022_Podanie_VUJE_1086_2022.pdf
1086-2022_Rozhodnutie_71_2022_R71_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023