Úradná tabuľa ÚJD SR

81/2024

č. rozhodnutia: 81/2024

č. správneho konania: 1206-2024

žiadateľ: SE

dátum vydania: 13.02.2024

dátum právoplatnosti: 01.03.2024

Prílohy:

1206-2024_Rozhodnutie_81_2024_Rozhodnutie_81_2024.pdf

Aktualizácia: 01.03.2024