Úradná tabuľa ÚJD SR

71/2022

č. rozhodnutia: 71/2022

č. správneho konania: 1086-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 28.02.2022

dátum právoplatnosti: 18.03.2022

Prílohy:

1086-2022_Rozhodnutie_71_2022_R71_2022_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023