Misia ARTEMIS posúdila nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR

V dňoch 12. až 22. februára 2023 Slovenská republika hostila po prvýkrát misiu ARTEMIS, ktorá je službou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pre členské krajiny. Cieľom misie ARTEMIS bolo medzinárodné posúdenie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi, vyraďovania jadrových zariadení a remediácie. Misijný tím MAAE tvorili […]