Aktuality

Stanovisko ÚJD SR k situácii na Záporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky nepretržite sleduje vývoj na Ukrajine od 24.02.2022 prostredníctvom správ publikovaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE).

Posledné správy boli zverejnené aj v súvislosti s udalosťami na Záporožskej elektrárni. Zo 6 reaktorov je 1 reaktor stále v prevádzke na 60 % výkonu, 1 reaktor bol odstavený ešte pred udalosťami a 4 reaktory sú odstavované. Požiar, ktorý vznikol v budove výcvikového centra ako následok bojov odohrávajúcich sa v okolí elektrárne, bol v krátkom čase uhasený. Tento požiar nemal žiadny vplyv na bezpečnú prevádzku a odstavovanie blokov. Všetky systémy elektrárne sú v poriadku a jadrová bezpečnosť blokov je zachovaná. Táto informácia je potvrdená aj generálnym riaditeľom MAAE na tlačovej besede.

V súčasnosti nie sú zaznamenané žiadne zvýšené úrovne rádioaktivity na území jadrovej elektrárne Záporožie, ani v jej okolí, to znamená, že ani na území Slovenskej republiky. Za monitoring radiačnej situácie zodpovedá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý zároveň v prípade potreby navrhuje opatrenia. V reálnom čase je možné sledovať aj radiačné a meteorologické údaje od Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Dňa 04. 03. 2022 o 12.30 hod. prebehla tlačová beseda, na ktorej poskytla stanovisko predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Ing. Marta Žiaková, CSc. Videozáznam z tlačovej besedy je k dispozícii na webovom sídle TA3. Záznam z tlačovej konferencie je dostupný aj v pdf formáte.

Situáciu naďalej sledujeme.

Užitočné linky

Aktualizácia: 04.03.2022