Aktuality

Stanovisko ENSREG k bezpečnosti ukrajinských jadrových elektrární

Dňa 24. 11. 2022 sa v Bruseli konalo 51. plenárne rokovanie ENSREG aj za účasti zástupcov ukrajinského štátneho jadrového dozoru s cieľom vyhodnotiť situáciu jadrovej bezpečnosti na ukrajinských jadrových zariadeniach po zámerných rozsiahlych útokoch Ruska na energetickú infraštruktúru Ukrajiny. Počas rokovania ENSREG posudzoval možné následky bombardovania Záporožskej jadrovej elektrárne v dňoch 19. a 20. 11. 2022 a tiež dôsledky intenzívnych útokov na prenosovú infraštruktúru v dňoch 15. a 23. 11. 2022 na jadrovú bezpečnosť ostatných jadrových zariadení. Následne ENSREG prijal Stanovisko k bezpečnosti ukrajinských jadrových elektrární po úmyselných rozsiahlych útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

 

Aktualizácia: 25.11.2022