Aktuality

Pripojenie 3. bloku JE Mochovce do siete

Predsedníčka ÚJD SR Marta Žiaková sa v piatok 3. februára 2023 pre RTVS vyjadrila k aktuálnej situácii v súvislosti s energetickým spúšťaním 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. „Počas fázy energetického spúšťania po privedení pary na turbínu bol dňa 31. januára 2023 dosiahnutý výkon reaktora 20 %, kedy prebehlo fázovanie prvého turbogenerátora k energetickej sieti. Skúška prebehla úspešne, pokračovalo sa riadeným znížením výkonu turbogenerátora a jeho odfázovaním od siete. Takýmto istým spôsobom bude prebiehať aj skúška druhého turbogenerátora. Za postupného zvyšovania úrovne výkonu reaktora v najbližšom období budú prebiehať ďalšie potrebné skúšky. V prípade, že budú úspešné, predpokladom pre trvalé pripojenie 3. bloku JE Mochovce do siete je apríl tohto roku.“

Predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková

Aktualizácia: 06.02.2023