Aktuality

Prevádzková udalosť bez bezpečnostného významu na JE V-2 Bohunice

V jadrovom zariadení V-2 Jaslovské Bohunice bolo dňa 17. 03. 2022 počas pochôdzkovej kontroly zistené poškodenie izolácie vrchnej časti zásobnej nádrže hydroxidu sodného (starší názov lúh sodný) v objekte Chemická úpravovňa vody. V dôsledku poškodenia izolácie nádrže bol zaznamenaný nevýznamný únik hydroxidu sodného do pracovného prostredia, k úniku do životného prostredia nedošlo, nikto zo zamestnancov spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s., nebol pri tejto udalosti zranený. Situáciu monitoroval závodný hasičský útvar. Dočasne boli prijaté preventívne opatrenia na obmedzenie pohybu osôb v areáli, ktoré boli po detailnom vyhodnotení situácie zrušené.

Objekt Chemickej úpravovne vody má servisný charakter a je situovaný samostatne a mimo objektov, v ktorých je nainštalované hlavné výrobné zariadenie, resp. bezpečnostne významné zariadenie jadrovej elektrárne. Obmedzenie prevádzky jadrových blokov a ani únik radiácie nehrozí. Udalosť nemá žiadny vplyv na jadrovú bezpečnosť.

Aktualizácia: 17.03.2022