Aktuality

Predsedníčke ÚJD SR udelený čestný titul “Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka”

Počas slávnostného galavečera pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie bola predsedníčke Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky Ing. Marte Žiakovej, CSc. dňa 1. mája 2024 udelená štátna cena Alexandra Dubčeka.

Právo používať čestný titul “Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka” bolo predsedníčke ÚJD SR udelené za významné zásluhy o rozvoj v oblasti jadrovej energetiky a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v medzinárodných odborných inštitúciách.

Zdroj foto: ÚV SR

Príhovor predsedníčky ÚJD SR pri príležitosti odovzdávania štátnej ceny

Zdroj video: RTVS

O štátnej cene Alexandra Dubčeka

Udelením štátnej ceny Alexandra Dubčeka oceňuje vláda SR jednotlivca alebo kolektív, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj v oblasti hospodárstva, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu, sociálnej oblasti alebo v inej oblasti spoločenského života, alebo za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí. Štátna cena Alexandra Dubčeka pozostáva z listiny o udelení štátnej ceny Alexandra Dubčeka s vyobrazením Alexandra Dubčeka a pamätnej plakety vo forme medaily. Ocenenému patrí čestný titul “Nositeľ štátnej ceny Alexandra Dubčeka”.

Aktualizácia: 07.05.2024