Aktuality

Prednáška Dr. Floyda, výkonného tajomníka CTBTO, na Univerzite Komenského v Bratislave

Dňa 9. apríla 2024 (utorok) sa o 15:00 hod. uskutoční v aule F1 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave populárno-vedecká prednáška Dr. Roberta Floyda, výkonného tajomníka Organizácie Zmluvy pre všeobecný zákaz jadrových skúšok (CTBTO). Prednáška s názvom „My World – Your World“ bude realizovaná v rámci jeho oficiálnej návštevy SR. Jej témou bude predstavenie CTBTO vrátane portfólia činností a aktivít organizácie, ako aj histórie vykonávania jadrových skúšok vo svete.

Aktualizácia: 04.04.2024