Aktuality

Pracovná skupina MAAE opäť potvrdzuje, že vypúšťanie vody z JE Fukušima spĺňa medzinárodné bezpečnostné štandardy

Japonské vypúšťanie upravenej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima Daiichi (JE Fukušima) do mora je v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami, uzavrela pracovná skupina Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) monitorujúca vypúšťanie vo svojej prvej úplnej správe od začiatku vypúšťania vody minulý rok. Táto správa, zverejnená 30. 1. 2024, sumarizuje výsledky misie MAAE, ktorá sa konala od 24. do 27. 10. 2023 a zamerala sa na revíziu objektov a zariadení inštalovaných na JE Fukušima na vypúšťanie upravenej vody.

Členovia pracovnej skupiny MAAE počas októbrovej misie na JE Fukušima (Zdroj: Tepco)
Členovia pracovnej skupiny MAAE počas októbrovej misie na JE Fukušima (Zdroj: Tepco)

Pracovná skupina týmto potvrdila závery z komplexnej správy MAAE, vydanej 4. 7. 2023, teda ešte pred začiatkom vypúšťania. Na základe hodnotení počas októbrovej misie pracovná skupina MAAE dospela k týmto záverom:

  • V Japonsku je zavedená robustná regulačná infraštruktúra, ktorá zabezpečuje dohľad nad prevádzkovou bezpečnosťou vypúšťania upravenej vody. Pracovná skupina mohla priamo na mieste sledovať prítomnosť dozorného orgánu a jeho činnosti v tomto ohľade.
  • Na základe svojich pozorovaní na JE Fukušima pracovná skupina potvrdila, že objekty a zariadenia sú inštalované a prevádzkované spôsobom, ktorý je v súlade s japonským plánom na vypúšťanie vody a príslušnými medzinárodnými bezpečnostnými normami.
  • Pracovná skupina zopakovala zistenie z komplexnej správy MAAE, že optimalizáciu ochrany – to je proces na určenie úrovne ochrany a bezpečnosti pre jednotlivcov – treba považovať za súčasť celkového vyradenia areálu JE Fukušima z prevádzky. Pracovná skupina však plne uznala, že vypúšťanie je v počiatočnom štádiu a že na dosiahnutie pokroku v tomto procese je potrebný ďalší čas a prevádzkové skúsenosti.

V rámci prebiehajúceho viacročného hodnotenia bezpečnosti bude pracovná skupina MAAE naďalej vykonávať kontrolné misie. MAAE taktiež zostáva nepretržite prítomná vo svojej kancelárii na JE Fukušima, aby monitorovala a hodnotila prebiehajúce vypúšťanie vody.

Viac informácií o vydanej správe MAAE
Viac informácií k vypúšťaniu upravenej vody z JE Fukušima
Často kladené otázky k vypúšťaniu upravenej vody z JE Fukušima

Aktualizácia: 31.01.2024