Aktuality

Následná Pre-OSART misia MAAE v EMO3

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni informovala na svojich stránkach o priebehu a prvých záveroch následnej misie medzinárodného tímu expertov, ktorá v dňoch 6. – 10. 9. 2021 skúmala pripravenosť 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce na uvedenie do prevádzky. Následná misia preverovala plnenie odporúčaní misie, ktorá sa konala v decembri 2019. Kompletná správa z previerky bude k dispozícii približne o 3 mesiace.

Aktualizácia: 29.09.2021