Aktuality

Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia č. 248/2022 P

Informujeme účastníkov konania, dotknuté orgány a širokú verejnosť, že dňa 09. 09. 2022 bolo rozhodnutie č. 248/2022 P doručené. Tento deň je aj dňom nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia.

Aktualizácia: 09.09.2022