Aktuality

MO34 – podklady pre vydanie druhostupňového rozhodnutia 3. blok – zverejnenie

ÚJD SR oznamuje zainteresovanej verejnosti, že dňa 24. januára 2022 zverejnil výzvu na vyjadrenie sa k podkladom k návrhu rozhodnutia druhostupňového orgánu a k doručeným rozkladom pre uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3. blok do prevádzky a súvisiace konania.

Výzva sa doručuje verejnou vyhláškou účastníkom konania, dotknutým orgánom a verejnosti, pričom fikcia doručenia nastane 8. februára 2022.

ÚJD SR prijíma pripomienky a námety k zverejneným dokumentom do 1. marca 2022, kedy uplynie 21-dňová lehota na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia.

Detaily k priebehu konania sú k dispozícii tu: https://www.ujd.gov.sk/informovanie-verejnosti/informacie-k-mo-34/

Aktualizácia: 25.01.2022