Aktuality

MO34 – Oznámenie o sprístupnení dokumentácie v správnom konaní JE Mochovce 34

Pre umožnenie oboznámenia sa s dokumentáciou v aktuálne prebiehajúcom správnom konaní vo veci žiadosti SE, a. s., o vydanie povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia Mochovce 3.a 4. blok do prevádzky a s tým súvisiacich povolení zriadil Úrad jadrového dozoru SR samostatné pracovisko v lokalite jadrovej elektrárne Mochovce 34.

Pracovisko, kde bude možné nazrieť do dokumentácie sa nachádza v prenajatých priestoroch jadrovej elektrárne Mochovce 34, číslo budovy 11-643/006 na 3. poschodí. (pozri priloženú orientačnú mapku nižšie). Pred budovou sú voľne prístupné verejné parkoviská.

Dokumentácia bude k dispozícii od 16.03.2017 do 30.06.2017 vždy v utorok od 09:00 hod do 15:30 hod. a vo štvrtok od 14:00 hod. do 18:00 hod.

Informácia o mieste a čase sprístupnenia dokumentácie bude zverejnená tiež v budove Infocentra v Mochovciach (Energoland), na vstupnej vrátnici JE Mochovce 12 a na vrátniciach JE Mochovce 34. V prípade potreby zamestnanci Infocentra a bezpečnostnej služby na vrátniciach usmernia záujemcov o nazeranie do dokumentácie k objektu č. 11-643/006. V priestoroch, v ktorých bude uložená dokumentácia, bude mať službu zamestnanec Úradu jadrového dozoru SR, ktorý poskytne záujemcom potrebné informácie.

Pravidlá pre nazeranie do dokumentácie budú včas zverejnené na web stránke Úradu jadrového dozoru SR a priamo v priestoroch, kde bude dokumentácia umiestnená.

Aktualizácia: 27.09.2021